2018. december 10., Judit napja
Legyen ez a kezdőlapom!  

A feng shui eredete, helye az európai kultúrában

A feng shui a természet és az ember összhangját igyekszik megteremteni.. Harmóniát teremtve kell élnünk a természet végtelen energiáival.
Sokan azt vallják, hogy a feng shui a kínai nép Föld iránti végtelen szeretetéből fakad.
Félték szerették, tisztelték a természetet, hitték, hogy a világban rend, harmónia és egyensúly uralkodik.

Mi is tehát a feng shui? A szó jelentése: szél és víz, az örök változás, körforgás és fejlődés szimbólumaként. Több mint ötezer éves filozófiarendszer, amely épít az ősi kínai folklór hagyományaira. Tartalmazza az ősi kínai hitvilág, a társadalom hiedelmeit és hagyományait. Fontos része az ősök szellemeinek tisztelete, a temetkezési szokások tiszteletben tartása és őrzése.

A feng shui elveit és szabályait a természettudomány részének tekintik. Művészetnek is vallják, bár felfogásuk szerint az építészet, a költészet és az egyéb művészetek haladását a föld szelleme irányítja, és alapja mindig és mindenkor a természet tisztelete.
A feng shuit áthatja a harmóniára való törekvés. Vallják, hogy a világ egy teljes egység. Minden él, folyamatosan és töretlenül változik, a dolgok állandó kölcsönhatásban vannak. Minden apró részletnek szerepe van, az embereknek pedig kijelölt feladata.
A sikeres életet öt alapelvét a sors, a szerencse, a feng shui, az egyetemes szeretet és az önművelés egységében látja.
Hiszik és vallják, hogy a világ mozgását energiák befolyásolják. Van rossz, ártó energia is, ezt nevezik SÁ-nak. Az a cél, hogy ebből minél kevesebb legyen körülöttünk.

Pozitív energiákat kell áramoltatni magunk körül, ennek a neve pedig a CSI. Lehet égi eredetű, itt játszik szerepet a bolygók, az égitestek körforgása, az asztrológia. De az égi csi függ az időjárástól, az évszakok változásaitól.
A földi csi egyrészt adott a minket körülvevő természet által, hiszen a földrajzi adottságok, a hegyek, a völgyek és főleg a vizek erősen befolyásolják a földi csi áramlását.
Másrészt már ember által alkotott, hiszen az épített környezet, a belső berendezések, a színek, a fények, a hangok harmonikus egységének megteremtése az ember feladata.
Végül fontos még az emberi csi, ami lehet személyes – az emlékeinkkel, képzeletünk, hitünk, eseményeink világával – az egészségünk, az életerőnk állapotával. Ugyancsak emberi csi a másokhoz való viszonyunk, a politikai, kulturális felkészültségünk, a szomszédokhoz, partnerekhez, rokonokhoz és a családhoz kapcsolódásunk.

A feng shui követői olyan tudás birtokába jutnak, amely nem mérhető ugyan, relatív, de személyes, egyedi és megismételhetetlen. Folytonos és állandó önművelést igényel, de ez nem lehet kényszer, csakis önkéntes. Ha rendet és harmóniát szeretnénk a szűkebb és tágabb környezetünkben, akkor elsősorban a saját testi és lelki egészségünket kell megteremtenünk. A magamban lévő belső rend nem lehet véletlen, tudatosan kell felépítenem és megtartanom. A fizikai erőnlétem karbantartása csak odafigyelés kérdése. Fontos szerepet kapnak benne olyan (sokszor lényegtelennek hitt apró szokások) egyszerű ténykedések, mint az ébredés, a felkelés rituáléja, az étkezési szokásaim, az öltözködésem, a napirendem.

Összefoglalva tehát: a feng shui nem varázslat, bár van körülötte némi misztérium.

Horváth Mária
Feng-shui szakértő