2018. december 10., Judit napja
Legyen ez a kezdőlapom!  

Feng Shui és a párkapcsolat

Ez alkalommal áttekintjük, hogy a házasság-párkapcsolat területén milyen általánosabb javaslatokkal él a feng shui.

Nos, mindenkéépen egy olyan élettérben időzünk, amely a legnagyobb spontán érdeklődést váltja a ki az emberek nagy részében. Legyen az illető egyedülálló, vagy elkötelezett, valószínűsíthető, hogy ez lesz lakásának az a sarka, amelyre (amennyiben felébredt benne az érdeklődés a feng shui iránt) a legtöbb figyelmet és beruházást fogja szánni.

Ennek oka nagyon egyszerű - az érzelmek azok az aspektusai életünknek, amelyek a legnagyobb intenzitással tükrözik korlátainkat, igényeinket, pszichénk komplikált világánának olyan térképét nyújtják, amelynek tanulmányozására életünk beutazása során a leginkább vonakodva vesszük rá magunkat. Egyenesen adódik ebből, hogy bármiféle külső erőt, amely hajlandó ezt a feladatot átvállalni rólunk, boldogan és odaadóan üdvözölünk.

Biztos, hogy nem én vagyok az első, aki felhívja figyelmüket arra, hogy a dolgot egyszerűen nem úszhatjuk meg ilyen könnyen. Segítség elfogadása lehetséges, de csak abban az esetben működhet, ha a segítséget mi kérjük, a mi munkánkhoz, amit mi végzünk el. Izgalmas dolog felvállalni az érzelmi problémáink hátterében munkáló erőket, befogni, megszelidíteni, átformélni azokat, érezni a gyeplőt a kezünkben! A segítség magától értetődően érkezik ekkor, és való igaz, hogy a feng shui ennek egész tárházát kínálja.

A ma rendelkezésre álló szakirodalom rettenetes erőkkel aknázza ki azt az impuzust bennünk, amiről fentebb írtam, ami tehát észnélkül ösztökél minket arra, hogy elfogadjunk bármiféle mágikus megoldást érzelmi életünk harmonizálására, bármit, amivel kikerülhető a saját pszichológiai térképünk őszinte tanulmányozása. Ebből következőleg nagyszámú rendkívül felületes és téves információ kering ma a köztudatban a feng shui ezen területével kapcsolatban.

Tény és való, hogy vannak olyan irányultságai és olyan területei minden lakótérnek, amelyek energetizálása közvetlenül hat a lakók érzelmi viszonyulásaira. Ezen helyek és irányok általános értelemben való behatárolása viszont igen nehézkes, miután számos különféle tényező figyelembevételének eredője - az adott házra és annak lakóira specifikusan jellemző finom meghatározás ez.

A másik problematikus tényező, amely hátráltatja a feng shui eredményességét ezen a területen nem más, mint egy, teljesen általánosan érvényesülő korlátja modern társadalmunknak : az azonnali (instant) megoldások iránti elvárás. Minden MUSZÁJ, hogy MOST azonnal történjen meg. Felgyorsult világunk sikerének ez lett egyik megtestesítője: instant megoldás mindenre, legyen az egy influenza, öltönyünk kitisztítása, vagy akár egy válóper gyors és fájdalommentes lebonyolítása. Vonatkozik ez ugyanakkor válogatásnélkül bármire, így kellemesebb dolgokra is - számos olyan "fejlett" intézmény található ma a modern társadalmakban, kiváltképp a hatalmas Amerikában, ahol pár perc alatt, szinte észrevétlenül, lebonyolítanak egy házasságkötést.

Ebben a helyzetben az a legdisszonánsabb, hogy ezt a mesterségesen, ember-által felgyorsított tempót teljesen természetes elvárással alkalmazzuk a chi energiájának működésére.

Pedig itt elkövetjük az önteltség hatalmas hibáját. A chi ugyanis valami, aminek törvényszerűsége nem tőlünk függ - sokkal inkább fordított a helyzet. Kellemes ellnetmondásként élhetnénk meg a következő helyzetet:

a chi energiái igenis befoghatóak céljaink szolgálatába, de csak akkor, ha a legnagyobb alázattal viszonyulunk szolgálataihoz!

A fent ismertetett elvárások szülik azt a helyzetet, melyszerint a rendelkezésre álló feng shui szakkönyvek a végtelenségig (és működésképtelenségig) leegyszerűsített megoldásokat kínálnak. Ez az elvárás a fogyasztók felől jön, viszont épp az ők érdekeik ellenében működik.

A felületes megoldásokkal nem az a probléma, hogy nem működnek, hanem az, hogy nagyobb zavart okoznak.

Az elsőszámú általánosnak mondható félreértés, amely ezen tendenciák eredményeként él közöttünk, az a meggyőződés, melyszerint az univerzálisan működő szerelem sarok a mindenkori dél-nyugati csücske házunk tájának, amelynek behatárolása valóban nem is igényel különösebb nehézséget. Némi kegytárgy ezen a területen varázsütésszerűen megold minden problémát a szerelmi életedben. Számos szakirodalom toldja meg ezt az ajánlatot azzal a meggyőző érvvel, melyszerint a dél-nyugati sarok képviseli a föld elemet a feng shui ötelemes rendszerében, amely a legmegbízhatóbb szolgálatot teszi számunkra jelen esetben. Valószínű, hogy sokukkal fordult már elő, hogy barátjuk lakásába lépve kedves szerelem-gyertyákkal ellátott sarkocska fogadta önöket, felszerelve esetleg egyéb apróbb szimbólumokkal. Szerencsés esetben ennél nem költöttek sokkal többet párkapcsolatuk harmonizálására.

Bízhat benne, hogy a feng shui szaküzletek legkapósabb tárgyairól beszélek.

Sokuk vitatkozhat gondolataimmal, hivatkozván arra a tényre, hogy bizonyos feng shui iskolák valóban következetesen alkalmazzák a dél-nyugati szektor azonosítását a párkapcsolat életterével. Azonban a feng shui tudományának többezer éves eredete egy komplex módon alkalmazott, de alapjaiban meglehetősen egyszerű rendszerre épül, amelyre túl sokat építeni veszélyes helyzeteket szül. Meglehetősen széles körben végzett tanulmányok állnak mögöttem, melynek alapját a feng shui legklasszikusabb művei és legklasszikusabb mesterei nyújtották. Erre alapozva jelenthetem ki, nem sikerült semmiféle abszolutizálható összefüggésre rájönnöm az úgynevezett szerelem-sarok és a dél-nyugati irányúltság között. Az én meglátásom szerint ez a koncepció meglehetősen újsütetű, és a fentebb vázolt "instant megoldások" szolgálatában született.

A Xuan Kong, vagy a repülő csillag feng shui iskola a chi energiáját egytől kilencig kategorizálható csillagok szerint különíti el. E rendszer szerint egy általánosságban működő törvényszerűségként is megállapítható, hogy van két olyan chi-forma, amely a szerelem, párkapcsolat, házasság életterét erősíti, ez a négyes és a kilences csillag. Nos az elmúlt, 2002-es évben a négyes csillag történetesen a dél-nyugati szektorban foglalt helyet, aminek következtében a dél-nyugati szektor energetizálása valóban pozitív hatást gyakorolt a párkapcsolati kérdésekre. De kérem, tartsák észben, hogy a jelenlegi 2003-as évben a dél-nyugati szektorba a hármas csillag költözött, és azok, akik továbbra is ennek a szektornak az erősítésétől várnak pozitív energetikai hatást szerelmi életük alakulásához, kellemetlen meglepetésben részesülhetnek, mivel a hármas szám semmi jót nem tartogat a párkapcsolati kérdések számára, legfeljebb bomlasztó impulzusokat erősíthet.

Feng shui egy komoly tudomány, és nem győzöm bíztatni tanítványaimat a lehető legalaposabb elmélyedésre annak komplexitásában. A különböző tanok megalapozottságának kimerítő vizsgálata itt elengedhetetlen.

Mint minden más létezőnek e földön, a chi-nek a jelenléte is örökösen és dinamikusan változó. Semmi sem tartósan jó, vagy rossz ebben a világban.

Amennyiben ebben az évben harmonizálni vagy energetizálni kívánná a szerelmi szektort, fordítson különös figyelmet a keleti fekvésű területekre. Az éves ciklus szerint a négyes csillaga most a keleti zónába húzódott, és itt valóban sokat tehet kapcsolatainak ápolásában önért. Ha „instant megoldások” érdeklik, ez az én javaslatom jelenleg! Amennyiben nem tud a keleti égtájra költözni (vagy lakásának annak a területére helyezni hálószobályát), oldja meg a problémát aazzal, hogy valamiféle formában megjeleníti a víz elemet ezen a területen. Elhelyezhet egy vázát, tele vízzel, valami kedves virággal, amelyre gondot fordít. Még sokkal szerencsésebb, ha egy vízi növény (például vízi liliom) növekedését gondozza itt, egy nagy tál vízben.

A víz közege naygon kedvező, erősítő hatással van a chi-re , összegyűjti és az ön számára könnyen elérhetővé teszi azt.

Az említett tanács meglehetősen általánosított, és e formában nem minden esetben a legerősebb. Amennyiben valóban fel szeretné mérni, az ön személyének és lakásának specifikus jellemzőihez igazodva melyek azok a területek a lakóterében, amelyek a legintenzívebben hatnak a szerelem élettér tisztítására és feltöltésére, csak azt tudom ajánlani, hogy keressen fel egy megbízható feng shui szakembert. A feng shui tapasztalata nem jelentéktelen ebben a témakörben – ennek az élettérnek a jelentősége nem csupán a mai modern világban vált központivá!

Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy a feng shui egy zárt, teljes rendszer és ebben az értelemben működik. Az ön párkapcsolati problémáinak megoldása mögött olyan tényezők tisztítása áll majd, amely által tud majd egy olyan pozitív kisugárzású emberré válni, akinek a társasága vonz másokat. Ennek kiépítésében viszont a teljes élettér valamennyi elemének (a teljes bágua) harmonizálására lesz szükség.

forrás: Feng Shui Magazin