2018. december 10., Judit napja
Legyen ez a kezdőlapom!  

Az inga és annak "birtokba vétele"

A különféle „fórumokon” tapasztalható érdeklődések és az ott elhangzó igen eltérő vélemények birtokában úgy gondolom, hogy talán nem érdemtelen és haszontalan pár gondolatot leírni az ingáról, mely a – pálca mellett – a radiesztéza egyik legfontosabb (segéd)eszköze. Természetesen ezek a gondolatok nem „kőbevésettek”, mindössze saját tapasztalataimat tartalmazzák. A radio (latin) szó jelentése sugárzás, még az esztéza (görög) szó jelentése érzés -érzékelés. Tehát végeredményben a radiesztéza szó jelentése = sugárzásérzékelő.

Hogyan is „működik”?

Mint ahogyan a pálca esetében is, az ingánál sem árt megjegyezni és tudomásul venni, hogy végeredményben bármelyik eszközt is használjuk (pálca, inga), minden esetben a radiesztéza a „vevő”, az érzékelő. A pálca vagy az inga csupán a jelző (a mutató) szerepét tölti be. Tehát minden esetben a radiesztéza radiológiai érzékenysége határozza meg a „produktumot”. Ebből következően helytelen megfogalmazásra utal pl. a következő mondat tartalmának első része is, melyet pedig egy „ingáskönyvből” ollóztam: „Az ingával érzékelhetjük a körülöttünk lévő káros sugárzásokat, felderíthetjük az emberi és állati szervezet érzékeny pontjait, megállapíthatjuk a terhességet, s a születendő gyermek nemét.” Amellett, hogy a mondat tartalmaz igazságot is, szó sincs arról, hogy az ingával bármit is érzékelhetnénk! Valójában arról van szó, hogy a radiesztéza érzékel, az inga – vagy a pálca - pedig mindenki számára jól látható mozgásában közvetíti, jeleníti meg ezt az érzékelést. Egyes nagy gyakorlattal rendelkező radiesztézák azt a nézetet vallják, hogy számukra szükségtelen az eszköz (inga, pálca), ők azok nélkül is nagy biztonsággal képesek megtalálni a keresett sugárzás forrását. Ők tudják...

Tapasztalataim szerint az emberiség mintegy 80-90%-nál kimutatható kisebb-nagyobb radiológiai érzékenység, következésképp ezek az emberek elviekben alkalmasak a radiológiai mérések elvégzésére. Azért csak elviekben, mivel az egyéni érzékenység mértéke túl nagy határok között szór, így nem zárható ki a tévedés lehetősége sem. Mint tudjuk minden és mindenki „rezeg”, így az általuk kibocsátott „sugárzást” kell a radiesztézának érzékelnie -vennie. Könnyen belátható, hogy alapesetben pl. egy radírgumi által kisugárzott rezgés sokkal kisebb intenzitású, mint pl. egy harckocsi által kibocsátott sugárzás. Így előfordulhat, hogy az előbb 80-90%-ra becsülteknek csak mintegy elenyészően kis százaléka képes a „radírgumi” konkrét felismerésére, azaz helyének pontos meghatározására. Nem is beszélve a nem „tárgyi” jellegű érzékelésekről, mint pl. amikor „visszatérünk” a múltba, és az erre vonatkozó kérdéseinkre várjuk a választ. Ebben az esetben kevés a radiológiai érzékenység, itt már a spirituális szint bizonyos fokára is szükség van. Ezt pedig nem lehet megtanulni, erre -ezzel születni kell. Itt kell még megjegyeznem, hogy jóslásra az inga NEM alkalmas (de a pálca sem)! A múltat már megéltük - nyomai elkerülhetetlenül és mérhetően bennünk vannak -, de a jövő történései még előttünk állnak, tehát még nincs mit kimérni. Ha ezt még is megtesszük, akkor nem a jövőben bekövetkezendő történéseket, hanem a jövőre vetített szándékainkat (reményeinket) „mérjük” ki.

Ki lehet alkalmas az ingával való alapvető mérésekre?
Az inga formája, anyaga
Hogyan "válaszol" az inga?

Uhrin Ferenc György