2018. december 10., Judit napja
Legyen ez a kezdőlapom!  

Paracelsus: Okkult filozófia

A mágia meggyalázásáról és arról, hogy mikor züllik le a boszorkányság szintjére

A mágia, maga a legrejtettebb tudomány, bölcsesség és a legmagasztosahb dolgok ismerete, melyet a földön természetfelettinek tartanak. Az emberi szellem dolgai feltáratlanok, ám e tudomány révén megismerhetőek és felkutathatóak. Hiszen a mágia rejtett bölcsessége ott rejtőzik, ahol az értelem csődöt mond. Eszerint illő és megfelelő lenne, ha maguk a teologusok is megállapítanák, hogy mi a mágia (ezután, ennek tudatában már nem neveznék a mágiát boszorkányságnak). Hiszen éppen a mágia szolgálja őket, amint ezt az egyház doktorai és magiszterei is bevallják írásaikban. Ezzel nem arra gondolok, hogy a mágiával dolgoznak és azt alkalmazzák, azonban legalább annyira ismerik, hogy meg tudják ítélni annak előnyeit és eredményeit, melyek a legmagasztosabb titkokként vannak jelen abban a Szentirásban, melyet az apostolok, a próféták és maga Jézus Krisztus szentelt meg számunkra úgy, hogy értelmünk mindezt nem értheti és nem foghatja fel. Vajon soha egyetlen teológus (talán a mágiát nem ismerő) sem űzte és kergette el az ördögöt vagy más szellemet? Vagy soha senki nem gyógyított meg vagy nem segített senkin - ami sokkal valószínűbb - csupán a hitével? Vagy nem mozgattak-e meg hatalmas hegyeket és taszították a tenger mélyébe? Ebből nyilvánvalóan kiviláglik, hogy magunktól egyáltalán nem értjük meg azt a hitet, amelyről Krisztus beszélt, annak ellenére, hogy állandóan szó van róla, tanítják és írnak róla, miközben valójában sejtésük sincs az egészről. Nincs jel, amelynek révén megítélhető lenne, hogy értjük és ismerjük e hitet, és jól bánunk vele. Ha ekkor valaki olyan jelenik meg, aki segitségével furcsa dolgokat tesz, akkor azonnal boszorkánynak bélyegzik, mivel e dolgok meghaladják értelmi képességét és tudását, mely szerint képtelen különválasztani a mágiát a jóslástól és a boszorkányságtól. Hiszen a mágia különleges és hasznos tudomány, mely nincs bemocskolva ceremóniákkal és megigézésekkel, mint az ördöngösség. Nem használ ceremóniát, megigézést, felszentelést, ördögűzést, rosszindulatot, hanem csakis hitet, amelyről Krisztus azt állítja, hogy hegyeket mozgat meg és tengerbe taszít, parancsol, uralkodik és megfékezi az összes szellemet...