2018. december 10., Judit napja
Legyen ez a kezdőlapom!  

Isaac Asimov: Alapítvány

"Az első Galaktikus Birodalom összeomlóban volt. Hanyatlása ás pusztulása évszázadok óta folyt, és a helyzetet csupán egyetlen ember ismerte föl. Hari Seldon volt ez az ember, az Első Birodalom utolsó nagy tudósa, a pszichohistória tökéletesítője. A pszichohistória tudománya az emberi viselkedést matematikai egyenletekké egyszerűsíti. Seldon azt a következtetést vonta le egyenleteiből, hogy csak önmagára támaszkodó Birodalom elbukik, és az emberiség harmincezer esztendőnyi szenvedése és nyomorúsága árán támad föl a romokon a Második Birodalom. Ám ha valaki valamilyen módon helyes irányt szabna a folyamatoknak, az interregnumot mindössze egyetlen millenniumra lehetne csökkenteni.

Ennek érdekében állította föl Seldon a tudósok két kolóniáját, melyeket Alapítványoknak nevezett. Az Első Alapítvány, mely erejét a fizikai tudományokra összpontosította, a széles nyilvánosság szeme láttára fejlődött. Ezzel szemben a Második Alapítvány, a pszichohistorikusok és elmetudósok világa néma csendben dolgozott. Úgy tűnt fel, hogy a "Seldon-terv" szabályosan halad a megvalósulás felé, és már semmi nem akadályozhatja meg, hogy idejében megszülessék a Második Birodalom - méghozzá a lehető legcsekélyebb áldozatok árán Ám váratlanul felbukkant egy ember a semmiből, akinek hatalma volt a gondolatok felett, és ez a hatalom ismeretlen volt a Galaxisban. Úgy tudta átformálni az emberek érzelmeit és gondolatait, hogy még esküdt ellenségei is odadó szolgáivá lettek. Hadseregek nem győzhették le, nem voltak hajlandók harcba szállni vele. Az Első Alapítvány elbukott, és a Seldon-terv látszólag romokban hevert. De életben maradt a titokzatos Második Alapítvány, amelyet felkészületlenül ért ugyan az Öszvér váratlan megjelenése, de lassan ellentámadásba lendült..."

 

Isaac Asimov
fordította: F. Nagy Piroska