2018. december 10., Judit napja
Legyen ez a kezdőlapom!  

Saddam Hussein grafológiai elemzése

Bevezető gondolatok az írás elé.

Az itt közölt írásminta néhány soros elemzésének eredetije Anna Koren (www.annakoren.com) izraeli grafológus barátom tollából származik. A fordítást és a minta közlését most is, mint korábban, - Osama Bin Laden írásmintájának elemzésekor – személyes engedélyével teszem.

Kérdezheti az olvasó: "miért épp most?" Többszörös aktualitása is van ennek.
A szalagcímekben egyre sűrűbben tűnik fel "Amerika fontolgatja az Iraq elleni támadást", s e címre a világ más-más pontján meglehetősen harsány reakciók születnek.
A múlt héten a CNN televízió Saddam Hussein 65. születésnapja kapcsán összefoglaló műsort sugárzott az iraqi helyzetről. Idéztek Hussein korábbi beszédeiből, elgondolkodtatva ezzel nézőiket.

Anna Korennek az írásról szóló néhány mondatos elemzése természetesen nem "teljes személyiségkép", - mint arra a grafológia tudománya egy alapos, mély elemzést követően egyébként képes. Ez csak egy pillanatfelvétel, mely íly módon nem is igényli az arab szöveg megértését, annak fordítását, s csak egyfajta jelzés az íróról, legszembeötlőbb vonásairól.
Ha az olvasó nem grafológus, könnyebben megértheti a "zónákra való utalás" jelentését, ha elolvassa a www.ezo.hu lapon a Grafológia címszó alatt megtalálható "Kézjegyünk mi magunk vagyunk" cikkemben egyebek mellett a zónákról szóló ismertetőt.
Ugyanitt található meg a fentebb említett "Osama Bin Laden kézírásának elemzése" c. munka is, melyet éppen egy éve tettünk közzé. Érdemes megfigyelmi, hogy Bin Laden írásában is fellelhető egyfajta "gekkó-szerű" ábra, s Saddam Hussein írásmintájában - az utolsó előtti sor elején – is látható ez a forma. Jelenthet-e ez bizonyos hasonlóságot kettőjük személyiségében? A költői kérdésre kedves olvasó válaszoljon Ön.

"Saddam Hussein - Iraq elmúlt két évtizedének kétes hírnevű elnöke a világ legismertebb és leginkább gyűlölt arab vezetője" – írta róla Gerald Butt közel-keleti szakértő a BBC News hasábjain 2001. Januárjában. "és abban a térségben, ahol a despotikus szabályok jelentik a normát, saját emberei számára sokkal rettegettebb is, mint bármely más állam vezetője" – folytatja az elemző.

Hussein 1937 áprilisában született egy kis falucskában Takrit mellett. Már teenager éveiben napjait a brit-ellenes és nyugat-ellenes tevékenység töltötte ki. Nevétől sokszor hangos volt a világ. Most 65. éves.

Budapest, 2002. szeptember 11. – A Terror Napja

Gyulai Zsuzsanna ©

 
 

Saddam Hussein kézírásában néhány szokatlan vonást fedezhetünk fel.

Felső zónája mintegy zászlószerűen mutatkozik meg. Ezek az elcsavarodott zászlóalakok utalnak a világról való felfogására. Ez az írásmód az alsó zóna hiányával párosulva a szexualitás és férfiasság terén rejlő komoly aggodalmait jelzik.

Saddam Hussein nem tudott azonosulni az apai jelképpel, s rendkívüli szükségét érzi férfiassága állandó bizonyításának. Minél több problémája akad szexuális téren, annál agresszívabbá válik, s minden rendelkezésére álló hatalmat arra használ, hogy a figyelem középpontjába kerüljön.

Egy másik furcsa jelenség kézírásában a jellegzetes térközök hiánya. Nem lehet megállapítani, hogy a térköz a betűk, vagy a szavak között van-e.

A kézírásnak, - lévén az információátadás eszköze - többé-kevésbé eleget kell tennie bizonyos elvárt szabályoknak. Annak érdekében, hogy érthető is legyen az, amit olvasunk, fontos, hogy a megfelelő térközöket megtartsuk a betűk és a szavak között. Saddam Hussein esetében nem ezt látjuk. Ő saját szabályait követi, melyek nem hasonlíthatók a szokásos és elfogadott normákhoz.

Szélsőséges, opportunista, minden, ami neki számít a figyelemfelkeltést, valamint férfiasságának bizonyítását szolgálja - íly módon kíván urrá lenni saját frusztráltságán.