2018. december 10., Judit napja
Legyen ez a kezdőlapom!  

Hetedik lecke

Ha megtisztítod az érzékelés ajtaját, látni kezded majd a láthatatlant, a mágus világát.

A benned levő életforráshoz járulhatsz tisztulásért és átalakulásért.

A tisztulás az életed mérgeitől való megszabadulást jelenti: szabadulást a mérgezett érzelmektó1, a mérgezett gondolatoktól, a mérgezett kapcsolatoktól.

Bármely élő - szilárd vagy szellemi - szervezet, közvetlenül is észlelhető energiakötegekből áll.

Egy napon, amikor álmos, nyári hangulatban Merlin és Artúr a folyó partján heverésztek, Merlin megszólalt: - Kisfiú koromban, a réges-régi jövőben olvastam egy verset. Kíváncsi vagyok, mit szólsz hozzá? Artúr úgy tett, mintha aludna, arcát a kezével takarta el a júliusi nap sugarai elől. Valahányszor Merlin úgy beszélt a jövőről, mint a múltról, a fiúnak nagy erőfeszítésébe került követnie. - Ne csinálj úgy, mintha nem hallanál - folytatta Merlin -, mert ez a vers túl szép ahhoz, hogy ne is figyelj rá! Mi történik, ha alszol, S mi történik, ha álmot látsz? S mi történik. ha álmodban a mennyben jársz, és leszakítasz egy különös, gyönyörű virágot? S mi történik, ha felébredvén a virág ott a kezedben? Nos, mi van akkor?

A LECKE MEGÉRTÉSE

Amikor ébren vagyunk, figyelmünk az anyagi világ látványaihoz és hangjaihoz tapad, így könnyen hisszük fizikai testünket az egyetlen létező testnek. Mi a test? A legtágabb meghatározás szerint a sejtek együttese, melyek egy nagyobb egységet képeznek. A test több, mint az alkotórészek összessége, cselekedni és érezni tud, ami az önálló sejtek számára lehetetlen. Alkalmazzuk ezt a meghatározást most egy másik, szokatlan területre: az érzelmekre! Nap mint nap a sejtekéhez hasonlatos különálló érzelmeket élünk meg. Ha ezeket mind összerakjuk, megkapjuk az érzelmi testet. Érzelmi tested elsősorban élő történelme mindannak, amit szeretsz és nem szeretsz, a félelmeidnek, a reményeidnek, a vágyaidnak stb. Ha érzelmi testedben lépnél be egy szobába, a barátaid azonnal felismernének, mert érzelmeink személyiségünk jelentős részét képezik. Egyediségünk létrehozásában még számos - szintén láthatatlan - test vesz részt. Ilyen a tudásból keletkező tested, amely születésedtől veled növekszik. Nevezzük ezt szellemi testnek! A tudás finomabb réteg, mint az érzelmek, mert el-vont elképzelések alkotják. De még finomabb réteget jelent a saját életed okával és értelmével, a léttel, az élet természetével kapcsolatos hited. Nevezzük ezt ok-testnek! Ez teszi lehetővé, hogy megértsd a létet. Ebben találhatók az emlékezés és a vágyakozás legmélyebb gyökerei. Mindezek csak rád jellemzőek. Ha szellemi testben vagy ok-testben lépnél be egy szobába, rögtön felismerhető lennél. Az önazonosság, a személyiség, az "én-érzés" e testek tudatosításából fakad. A mágus jól tudja, hogy az "Én" ragyogása a legbelsőbbtől kifelé árad, a legdurvábbig, A veled azonos ént először is a hiedelmeid és az élet okának megragadása (ok-test) alkotja, majd az alapra épülnek a gondolataid (szellemi test) és az érzelmeid (érzelmi test). Csak a sor végén kel életre a fizikai test. Mint Merlin mondta: - A halandók azt hiszik, hogy fizikai szerkezetek, amelyek megtanultak gondolkodni. Holott valójában gondolatok, amelyek megtanultak fizikai szerkezeteket létrehozni.

A LECKE MEGÉLÉSE

E tudás óriási jelentőséggel bír a gyakorlatban. Ha úgy gondolod, hogy főleg és elsősorban fizikai létező vagy, egészen másként fogod berendezni az életedet, mint az, aki - a meggyőződése szerint - elsősorban szellemi lény. Egy ízben Artúr és Merlin hazatérőben voltak a Qvesting Wodeban, a mágus birodalmához tartozó mély erdőben tett vándorútjukról. Mint lenni szokott, az erőfeszítés után Artúr a mesterénél jóval fáradtabb volt, és ledőlt szunyókálni egy fa tövébe. Még szinte be sem hunyta a szemét, máris erezte, hogy valaki oldalba bökte. - Mi van? - morogta álmosan. - Hagyj aludni! Merlin ismét megböködte a mogyoróvesszővel, és a fejét csóválta: - Szükség van az erődre az út utolsó szakaszán! Ha szundítasz egyet, kimerült leszel. - Kimerült? Éppen ezért akarok elszundítani - válaszolt Artúr. - De hiszen sokkal többet dolgozol álmodban, mint amennyit ébren valaha is tevékenykedtél! - jegyezte meg Merlin. Jól tudta, mivel kelti fel Artúr kíváncsiságát, aki némi mocorgás és forgolódás után, valóban felült a fa alatt a puha fűben. - Milyen munkát végzek álmomban? És miért nem tudok róla? - kérdezte. - Ó, mindenfélét - szólt Merlin egyszerűen. - Amikor alszol, a fizikai tested pihen, és helyreállítja önmagát. Álmodban az érzelmi tested éli meg a vágyaidat, a félelmeidet, a reményeidet, a fantáziálásodat. Ok-tested visszatér a fény birodalmába, amit az emberek Mennynek neveznek. Egyesek ébredés után, hirtelen szinte a semmiből rájönnek valaminek a megoldására, vagy nagyszerű ötletük támad. Mindezzel csak helyreállítod a bonyolult összhangot a két-féle tested között. Éppen ez a legalkotóbb tett, amit valaha véghezvihetsz: önmagadat alkotod. Megszámlálhatatlan - látható és láthatatlan - rétegben zajlik. Elrendezi a világegyetem minden értelmét, belesűríti az évmilliók összes tudományát az élet másodperceibe. Nem veszed észre, hogy a mindenség története vezetett bennünket ehhez a pillanathoz? A teremtés kedves gyermekei vagyunk, és mindez nekünk készült -, magyarázta Merlin a tanítványának, Ha igazi gyökereid inkább a finom, láthatatlan világban vannak, s nem a fizikai valóságban, akkor tested valójában nem sejtekből épül. Nem azok jelentik az élet építőköveit, sem az atomok és a molekulák, amelyekre a sejtek épülnek. A testet a DNS-ben elraktározott, információnak és energiának nevezett láthatatlan absztrakciók építik fel. De a mágus még mélyebbre hatol a láthatatlan világába, mivel tudja, hogy legmélyebb meggyőződésed képezi a legerősebb alkotóerőt. Fizikai tested a DNS-ben hordozott sürgető, éltető erő nyomán jött létre. Ennek indító lökése nélkül az információ és az energia halott maradt volna. Hasonlóképpen gondolataid és érzelmeid is az értelem láthatatlan kisugárzásából erednek, s így építik fel a legfinomabb testedet, az ok-testet. A mágusok szerint azért megyünk esténként aludni, hogy a napi ébrenlét és tevékenység erőfeszítése után a különböző testeinket ismét rendezni tudjuk. A legfinomabb munka csendben zajlik. Ha valaha egy pillanatra gondolatok, vágyak és érzések nélküli csend van benned, ne tekintsd ezt szórakozottságnak! Ilyenkor tudatod kisurran a fizikai, érzelmi, szellemi és ok-testek közötti résen. A mély csendben visszatérsz valamennyiünk ős okához, a tiszta Léthez, ahol bepillanthatsz a teremtés méhébe, megláthatod minden volt, van és lesz forrását, s ez önmagad vagy.