2018. december 10., Judit napja
Legyen ez a kezdőlapom!  

Az Életfa és a Szefer Jecira

 

"A bölcsesség 32 ösvényén törvénykezik Jahve, a seregek Ura, Izrael Istene, az élő Isten, a mindenség Királya, az irgalmas és kegyes Isten, a Magasságos Egy, a leg-magasabb és legszentebb, és megteremtette a világot három számban, melyek: szám, számláló és megszámlált.
Tíz kimondhatatlan Szefira és huszonkét betű minden alapja, ezek a három Anya, hét Kettős és tizenkét Egyszerű."

Ezekkel a mondatokkal kezdődik a Szefer Jecira, a Formálás Könyve, mely a Kabbala legősibb szövege. Ezt a 32 ösvényt később a kabbalista bölcsek megkísérelték grafikusan is ábrázolni, így jött létre az Életfa, melyet tíz Szefíra alkot, valamint 22 beavatási út. Ezek a beavatási utak összekötik a Szefirákat, és megfeleltethetők a héber ABC, az Alefbét 22 betűjének, a Tarot kártya nagy arkánuma 22 lapjának, valamint 22 asztrológiai elemnek: 3 elemnek, mely kiválóan megfeleltethető a később felfedezett 3 spirituális bolygónak, a 7 ismert bolygónak, illetve a 12 csillagjegynek.

A Szefirákról így ír a Szefer Jecira:

„Tíz kimondhatatlan Szefira, tíz és nem kilenc, tíz és nem tizenegy. Legyél része a bölcsességnek, és bölcs a felfogásban. Próbáld meg magad ezekben, állítsd helyre a dolgokat a műveletlen talajon, és add vissza alkotó szándékát.
Tíz kimondhatatlan Szefira törvényből, tíz, melyeknek nincs vége, mérhetetlen kezdet és mérhetetlen vég, mérhetetlen jó és mérhetetlen rossz, mérhetetlen magasság és mérhetetlen mélység, mérhetetlen Kelet és mérhetetlen Nyugat, mérhetetlen Észak és mérhetetlen Dél, az Úr az egyetlen Isten, a hűséges Király uralkodik mindenen az Ő szent helyéről, örökkön örökké.
Tíz kimondhatatlan Szefira, kinézetük olyan, mint a villámló korong, nincs szélük, és beszélnek bennük a szélekben és ismétlik, és a kijelentésből visszatérnek forgószél-ként, és Trónja előtt leborulnak.
Tíz kimondhatatlan Szefira, végük a kezdetükben záródik, és kezdetük végükben, mint meggyulladó láng az egyetlen Isten parazsában, és nincs neki kettő, és előtte egy az, amit te leírsz.”

Legegyszerűbben úgy képzelhetjük el ezeket a szefirákat, mint tíz gömbvillám, melyek forgószélként forognak. A Szefira szó jelentése is gömb. A tíz Szefira három oszlopon nyugszik.
A középső oszlop az egyensúly oszlopa. Mindaz, ami ezen az oszlopon helyezkedik el, egyensúlyban van, és polarizálatlan. Egy, és oszthatatlan, nincs ellenpólusa, nem áll vele szemben semmi és senki.
A bal oldali oszlop a Szigor oszlopa. Minden, ami ezen az oszlopon található, kiáradó, aktív és férfias, logikai, cselekvő oszlopunknak felel meg.
A jobb oldali oszlop a Könyörület oszlopa. Az ezen elhelyezkedő területek befogadóak, passzívak és nőiesek, érzelmi és lelki oldalunknak felelnek meg.
Láthatjuk, hogy a két szélső oszlop egy szinten álló Szefirái egymás ellentétei, ezeken a szinteken megvalósul a polaritás. Az ellentétek azonban nemcsak egymás ellentétei, hanem egymás kiegészítői is. Nincsenek meg egymás nélkül, ahogyan fény sincs árnyék nélkül, és az árnyék sem jöhet létre a fény nélkül. Ezek a Szefirák tehát mindig egyensúlyban vannak.
Láthatjuk, hogy az Életfa kerek és zárt egész szimbólum, ebből nem lehet elvenni, ahogyan hozzátenni sem. Ha változtatnánk rajta, felborulna az egyensúly, mely az Univerzum egyensúlyát tükrözi, és a kép nem lenne teljes.
A Szefirákat fentről lefelé szokták értelmezni, mivel ez az útvonal a Kabbala szerint a teremtés útja, azonban mi most megfordítjuk ezt az irányt, hiszen a testben élő ember nem tud az isteni szintről leereszkedni, alulról kísérli meg a felemelkedést.
Természetesen lelki fejlődésünk útját járva életeink során mindegyik útvonalat meg kell tapasztaljuk, mivel a teljesség felé törekedve csak úgy válhatunk magunk is teljessé, ha megéltük az Életfa mindent átható teljességét.

Rusznyák Gábor