2018. december 10., Judit napja
Legyen ez a kezdőlapom!  

Gemátria, a Kabbala számmisztikája

Szeretnélek megismertetni benneteket a számmisztika alapjaival és egyszerű, de annál érdekesebb példákon keresztül bevezetni benneteket a Tóra titokzatos világába. Mindenek előtt tisztázni kell, hogy milyen számmisztikai, gemátriai számítások léteznek, honnan erednek és, hogyan lehet őket használni. A héber betűk számértékét Szináj-hegyénél kapták Izrael gyermekei, majd később bölcseink különböző számítási módszereket alkalmaztak a héber szavakra, hogy megfejtsék, azok mélyebb értelmét.

Hét alap számítási módszer létezik, melyekből kettőt szeretnék bemutatni. Az első és a legtöbbet használt az úgynevezett "egyszerű-", ahol a héber betűk számértéke - a Szináj-nál megadott érték - és ezek összeadásával jön ki a szó számértéke:

Az utolsó öt betű (500-900-ig) a szóvégi betűk, amelyeknek néha ugyanaz az értékük, mint a nem szóvégi megfelelőjüknek.

Nézzünk példát mindkét esetre:


"Mózes"


 "és elküldelek"

Mózes mesterünk nevének számértékében benne van az utasítás, amit az Örökkévalótól kapott: "És elküldelek, hogy kihozd népemet Egyiptomból!"

Most nézzünk olyan példát, ahol a szóvégi betű (szofit) értéke azonos nem szóvégi megfelelőjével:


"Ábrahám"


"pusztában" 

Tehát Ábrahám ősapánk nevének értéke utal arra, hogy el kellet hagynia szülőföldjét, hogy a pusztában vándorolva eljusson Izraelbe.
A második gemátriai módszer a "kicsinyített-" (kátán), ahol a számok értéke ugyanaz, mint az előbb csak nincsenek tízesek és százasok, hanem csak 1-9-ig:

Ezt a számítási módszert használja a Tikunéj Zohár (a kabbala alapműve). Ahogy a kabbalisták írják, ez a számítási módszer kapcsolatban van az Olam-HáÁszijá, vagyis a cselekvés világával. Ez a világ legalacsonyabb szintje és ezt jelképezik a számok 1-10-ig, míg a 10-100-ig lévő számok képviselik a magasabb világot. Nézzünk, most a kátán-ra is egy példát:


"Kezdetben"

A 13-as szám érdekes módon nem csak a fenti "" szó számértéke, mely a teremtés történetének és ezáltal a Tórának is az első szava,  hanem bölcseink szerint az Örökkévalót is szimbolizálja. Gondoljunk csak a Smá Iszráelre: "Halljad Izrael, az Örökkévaló, a mi Istenünk, az Örökkévaló egy". És a héber "" (egy) szó számértéke is épp 13.

Nézzük meg Mózes első könyvének első hetiszakaszát, vajon milyen érdekességek találhatók benne? Álljunk meg mindjárt az elején és nézzük meg az első szót, ami a heti szakasz neve is:

Jelentése: "kezdetben". Ez a szakasz a teremtéssel foglalkozik, éppen ezért rengeteg magyarázat fűződik hozzá. Most azonban csak az első szót nézzük meg. A szó hat betűből áll. Hogy miért? A magyarázat egyszerű, ez utal a teremtés hat napjára. Ugyanebben a mondatban viszont hét szó található:

Ez pedig a hetedik napra utal, ami nem más mint a Szombat. A midrásban azt találjuk, hogy azért kezdődik a Tóra a bét betűvel, mert a bét betű jelképezi a  szót, ami áldást jelent. A bét betű számértéke 2, mert az Örökkévaló két világot teremtett, ezt a világot és az eljövendő világot, de a kettő szimbolizálja a Tórát is, hiszen van írott tan és a szóbeli tan. Persze vannak, akik kételkednek a teremtés isteni mivoltában, nekik szóljon a következő magyarázat:

"Kezdetben teremtette Isten…" - ha a három szó utolsó betűjét összerakjuk az szót kapjuk, ami azt jelenti: "igaz", csak úgy ahogy a zsoltárokban olvassuk (119:160): 

De ha tovább olvassuk a következő mondatokat, szintén megtalálhatjuk az igaz szót:

Most nézzük tovább az első szakaszt, az Örökkévaló megteremti a fényt és látja, hogy jó:

az szavaknak a számértéke: 613. És hol található a 613 parancsolat? Hát a Tórában: , amelynek szintén ennyi a számértéke. Az szó, ami fényt jelent, ötször található a párásában, bölcseink szerint, ez szintén a Tórára utal, ami öt könyvből áll. 

Végezetül pedig még egy érdekesség. A Tórát minden évben újra kezdjük olvasni, méghozzá úgy, hogy amikor az utolsó hetiszakasz elhangzik, rögtön elkezdjük a legelsőt olvasni. A Tóra utolsó szava , az első pedig . Ha e két szót egymás után olvassuk, egy értelmes szót kaphatunk az első szó utolsó, illetve a második szó első betűiből:

Ami annyit jelent: szív. Hiszen mi kell a Tórához? Szív, amellyel hiszünk benne és ami által törvényei szerint élünk. 

Forrás: ALEF,
A Zsidó Egyetem Ifjúsági Folyóirata